onsdag 9 december 2009

Kognitiv tillgänglighet

Foto Ulrika J: Symbol för kognitiv tillgänglighet

Det finns 33 nya standardiserade tillgänglighets symboler (Se lista i Sydsvenskan), symbolen på bilden är en av dem. Den står för kognitiv tillgänglighet, visar vägen för kognitivt funktionshindrade. Den kognitiva förmågan kan vara nedsatt pga afasi, utvecklingsstörning, traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar. Vad är då kognition? Kognition är ett begrepp för processer i hjärnan som tar emot, bearbetar & förmedlar information. Det finns tips på smarta lösningar som stöd för den person som har svårigheter i sin vardag på HI´s webb. Det finns mer att läsa om nedsatt kognitiv förmåga på Handisams webbplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar