fredag 20 augusti 2010

HI & Kognitiva hjälpmedelKognitionshjälpmedel är till för att underlätta vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Kognitiva svårigheter berör bland annat hur en person tar till sig och bearbetar information och kunskap, hur en person interagerar med den sociala och materiella miljön, hur en person löser problem etc. Kognitiva processer berör: minne, perception, uppmärksamhet, problemlösning, beslutsfattande och emotioner.

För att få lite mer kunskap om hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet för elever med dessa typer av svårigheter kan Hjälpmedelsinstitutets sida (HI) om just, Kognition, vara till stor nytta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar