måndag 24 augusti 2009

It & Lärande i en digital värld

Se ett bildspel om Alternativa verktyg av Elsy-May Gisterå & Tord Söderqvist, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Det här är vad den person som kommer på kundkonsultation på ett Skoldatatek kan möta, det här och mycket mer. Vi visar på de möjligheter som står tillbuds, hur man kan använda dem och samtalar om vad som kan vara till gagn för just den specifika kunden i dess livssituation. Vi lånar ut verktyg för att kunden skall få tillfälle att prova om just det här var något för den personen, innan verktyget eventuellt köps in till ex en skolenhet.


2 kommentarer:

  1. Kanonbra att du la ut detta på din blogg! Viktigt att det syns även på andra arenor än SPSM:s.

    SvaraRadera
  2. Välkommen till ett lärande arbetssätt med IKT!

    Det handlar om mitt projekt under senare år, ”att lära med IKT i skolan”. Arbetssättet har ingående redovisats i lärarhandledningen ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd” (2008). I fjor publicerades min forskningsrapport ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt”, vilken är tänkt att tjäna som komplement till min lärarhandledning. Böckerna är framtagna i syfte att vägleda lärarkandidater och pedagoger i tillämpningen av ett lärande arbetssätt med IKT i utbildning och undervisning.

    Stefan Svedberg

    SvaraRadera